Өмсдөг живх

Crawler Pant буюу M (6-11кг)
Toddler Pant буюу Large (10-15кг) 
Walker Pant буюу Extra Large (13-18кг) 
Junior Pant буюу Extra Extra Large (16+кг) 4 төрлийн хэмжээстэй

RASCALS өмсдөг №3 /6-11кг, 20ш/

RASCALS өмсдөг №3 /6-11кг, 20ш/

Ердийн үнэ 20,000 ₮

RASCALS өмсдөг №4 /10-15кг, 18ш/

RASCALS өмсдөг №4 /10-15кг, 18ш/

Ердийн үнэ 20,000 ₮

RASCALS өмсдөг №5 /13-18кг, 16ш/

RASCALS өмсдөг №5 /13-18кг, 16ш/

Ердийн үнэ 20,000 ₮

RASCALS өмсдөг №6 /16+кг, 14ш/

RASCALS өмсдөг №6 /16+кг, 14ш/

Ердийн үнэ 20,000 ₮

RASCALS өмсдөг №6 /16-20kg, 26ш/

RASCALS өмсдөг №6 /16-20kg, 26ш/

Ердийн үнэ 35,000 ₮

RASCALS өмсдөг №4 /10-15кг, 32ш/

RASCALS өмсдөг №4 /10-15кг, 32ш/

Ердийн үнэ 35,000 ₮

RASCALS өмсдөг №5 /13-18кг, 28ш/

RASCALS өмсдөг №5 /13-18кг, 28ш/

Ердийн үнэ 35,000 ₮