Өмсдөг живх

Crawler Pant буюу M (6-11кг)
Toddler Pant буюу Large (10-15кг) 
Walker Pant буюу Extra Large (13-18кг) 
Junior Pant буюу Extra Extra Large (16+кг) 4 төрлийн хэмжээстэй