Нөхцөлүүд


Алтан тасалбар нь үйлдвэрт RANDOM-р хийгдсэн бөгөөд тоон хязгаартай болно. Хүчинтэй хугацаа 12 сарын 31 хүртэл.
  • Алтан тасалбар нь тоон хязгаартай бөгөөд 118 азтантай.
  • Алтан тасалбар нь живхний савалгаан дотроос гарч ирэх болно.
  • Алтан тасалбар гарч ирсэн савалгаа байх ёстой болно.
  • Алтан тасалбарийг хуурамчаар хуулбарлахыг хориглох бөгөөд энэ нь нотлогдсон тохиолдолд R+F-ийн зүгээс хүчингүйд тооцно.
  • Алтан тасалбарыг хаяж, үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин олгохгүй бөгөөд R+F хүүхдийн живх аливаа хариуцлага хүлээхгүй болно.
  • Бид урамшууллыг цуцлах, хүчингүй болгох, зогсоох эрхтэй болно.

Liquid error: Could not find asset snippets/hulkcode_common.liquid