Размер


R+F хүүхдийн живх нь 6 төрлийн хэмжээстэй.

Наадаг живх нь 3кг буюу Newborn(NB)-c 18кг буюу Walker(XL)хүртэл хэмжээстэй.

Өмсдөг живх нь 10кг буюу Toddler(L)-c 25кг буюу Junior(XXL)- хүртэл хэмжээстэй.